CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 

PageRank ikona zdarma

Aktualności
Aktualności
# Tytuł artykułu Data
1 Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana czwartek, 19 października 2017
2 Opublikowano X ATP do CLP wtorek, 09 maja 2017
3 Nowy załącznik do rozporządzenia CLP poniedziałek, 27 marca 2017
4 Stare tłumaczenia REACH wracają - uwaga na nowe karty charakterystyki. poniedziałek, 13 lutego 2017
5 Nowy projekt UE – sprawdzanie jakości scenariuszy narażenia i bezpieczeństwa pracowników sektora chemicznego czwartek, 09 lutego 2017
6 Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną w produktach biobójczych i pestycydach – planowane kryteria identyfikacji czwartek, 26 stycznia 2017
7 Aktualizacja interaktywnego poradnika ECHA dotyczącego tworzenia kart charakterystyki i scenariuszy narażenia czwartek, 26 stycznia 2017
8 Dzień biocydów dla zainteresowanych stron - dostępne prezentacje czwartek, 10 września 2015
9 ECHA nawiązuje do obowiązków rejestrujących, aby rozważyć alternatywne testy czwartek, 10 września 2015
10 Pierwsze wnioski o pozwolenie unijne przekazane do ECHA czwartek, 10 września 2015
11 Przygotuj się do ostatniego terminu rejestracji substancji chemicznych czwartek, 16 lipca 2015
12 Dwie nowe substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) dodane do listy kandydackiej czwartek, 16 lipca 2015
13 Rejestrujący zachęcani do ponownej oceny informacji o toksyczności reprodukcyjnej czwartek, 16 lipca 2015
14 Nowy przykład narażenia konsumentów pomaga firmom w zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem REACH czwartek, 16 lipca 2015
15 Kwietniowy biuletyn opublikowany - teraz możesz komentować jego treść czwartek, 16 lipca 2015
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification