CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 

PageRank ikona zdarma

Aktualności Opublikowano X ATP do CLP
Opublikowano X ATP do CLP

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w CLP - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/776 wprowadza zmiany w załączniku VI.
Warto zwrócić uwagę na nową klasyfikację nikotyny, która obowiązywać będzie od 1 grudnia 2018.

Link do rozporządzenia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776&from=EN

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification