CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 

PageRank ikona zdarma

Aktualności Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana
Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) do rozporządzenia CLP (Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008) została opublikowana i zgłoszona do opiniowania do Światowej Organizacji Handlu.

11 ATP najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w roku 2017 i zacznie obowiązywać 18 miesięcy później.

Najważniejsze zmiany zawarte w 11 ATP obejmują bardzo liczne zmiany w tabeli 3.1 Załącznika VI, nowe zharmonizowane klasyfikacje dla wielu substancji.

Powyższe zmiany mogą mieć wpływ na klasyfikację i oznakowanie Twoich produktów oraz na treść karty charakterystyki i scenariuszy narażenia.

Link do rozporządzenia:
Link EC Europa.eu ATP 11.

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification