CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

Przekazywanie informacji


Formularz do otrzymywania aktualnych informacji.

EkotoxInfo to Newsletter Centrum Ekotoksykologicznego z informacjami istotnymi dla przedsiębiorców zajmujących się produktami chemicznymi.
Aby zapisać się do bezpłatnego newslettera wypełnij formularz lub wyślij zapytanie na ekotoks(at)ekotoks.pl

Serwis informacyjny EkotoxInfo koncentruje się na prawodawstwie dotyczącym substancji i mieszanin chemicznych, produktów biobójczych, kosmetyków, wyrobów budowlanych oraz na tematyce ogólnego bezpieczeństwa produktów ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa chemicznego. Informujemy również o ciekawych szkoleniach, seminariach i konferencjach z powyższych zagadnień. Głównymi źródłami informacji są Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Komisja Europejska, Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC), Biuro ds. Substancji Chemicznych, Ministerstwo Gospodarki i inne.

Dokonujemy wyboru najciekawszych informacji spośród wszystkich wiadomości napływających z poszczególnych instytucji. Informacje przekazywane są w języku polskim. Najczęściej jest to skrót wiadomości w formie nieautoryzowanego tłumaczenia z języka angielskiego wraz z odpowiedniki odnośnikami. Celem usługi EkotoxInfo jest zwrócenie uwagi na aktualne tematy, dostarczenie istotnych informacji z różnych źródeł, wskazanie zbliżających się szkoleń i seminariów.
Jesteśmy przekonani, że przekazane informacje będą przydatne. Oczekujemy również na Państwa uwagi i sugestie, aby poprawić serwis informacyjny - EkotoxInfo.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany powyżej adres e-mail, informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o. zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).Nazwa firmy:
Nazwisko*:
Imię*:
e-mail adres*:

Jestem zainteresowany do otrzymywania informacji.
Kod weryfikacyjny:   

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification