CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Zobowiązania karty charakterystyki

Nové stránky

 

 

Nie przegap swoich zobowiązań DPD -> CLP

Od 01 czerwca 2015

  • Substancje klasyfikuje się tylko zgodnie z CLP;
  • mieszaniny będą musiały być klasyfikowane, oznakowane i pakowane wyłącznie zgodnie z CLP, a mieszaniny zaklasyfikowane, oznakowane, pakowane zgodnie z przepisami DPD oraz wprowadzone do obrotu (tj. usunięte z pamięci) od 1 czerwca 2015 r muszą być ponownie oznakowane i przepakowane do 01 czerwca 2017
  • karta charakterystyki musi wskazać klasyfikację substancji i mieszanin według CLP

Klasyfikacja CLP - dostępne dane na temat mieszaniny jako całości są wykorzystywane przede wszystkim do określenia klasyfikacji. Jeśli nie jest to możliwe, można również stosować inne podejścia do klasyfikacji mieszanin, które mogą nieznacznie różnić się od klasyfikacji DPD.   W odróżnieniu od DPD teraz można zastosować dla niektórych zagrożeń dla zdrowia i środowiska tzw. zasady pomostowe, wykorzystując dane o podobnych przebadanych mieszaninach oraz informacje dotyczące poszczególnych składników niebezpiecznych.


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification