CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
O firmie
Centrum Ekotoksykologiczne

Centrum Ekotoksykologiczne jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie m. in. zarządzania chemikaliami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego, kart charakterystyki, scenariuszy narażania. Oferuje również doradztwo w zakresie środków biobójczych, detergentów i kosmetyków. Główna siedziba znajduje się w Toruniu, a ośrodki partnerskie odpowiednio w Czechach i na Słowacji. Eksperci w dziedzinach chemii, biologii, toksykologii, ekotoksykologii, bezpieczeństwa i higieny pracy i zarządzania projektami, zapewniają na wysokim poziomie usługi dla przemysłu, instytucji międzynarodowych i innych klientów.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług konsultingowych i zarządzania projektami w Polsce i za granicą, zarządzania zgodnie z przepisami dotyczącymi chemikaliów, prawodawstwa REACH, oceny wpływu obciążenia dla środowiska, oceny zanieczyszczenia obszarów i oceny zagrożenia i ryzyka substancji chemicznych, produktów biobójczych, pestycydów, detergentów, preparatów i produktów, związków, ścieków, gleb i innych.

Ekotoks ma doświadczenie w pracy z sektorem prywatnym, organizacjami rządowymi, międzynarodowymi instytucjami, takimi jak UNIDO, UNDP, UNEP w organizowaniu działań regionalnych bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej i innych terytoriach.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

A) Zarządzania chemikaliami - doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, rewizja REACH i CLP, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);

B) Usługi wsparcia legislacyjnego - dla produktów, artykułów, chemikaliów i mieszanin;

C) REACH - rejestracja, autoryzacja, IUCLID ... QSAR, ewaluacja danych, analiza luk w danych i więcej;

D) CLP - klasyfikacja, powiadomienia;

E) Karty Charakterystyki - sporządzanie i doradztwo;

F) E-SDS i Scenariusze Narażenia;

G) Detergenty;

H) Środki biobójcze;

I) Kosmetyki - ocena bezpieczeństwa, CPNP - wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;

J) Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki - CHEMDOX;

K) Oprogramowanie do komunikacji dalszych użytkowników – REACH Delivery;

L) Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy;

M) Outsourcing.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification