CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Oferta Oprogramowania produkty
Oprogramowanie

Nové stránky

 

 

CHEMDOX współczesne, nowe oprogramowanie do klasyfikacji i dokumentacji, zgodnie z wytycznymi na podstawie aktualnegoprawa chemicznego i przewozowego. więcej >>

REACH delivery service gwarantuje, monitoruje i audytuje dostawy kart charakterystyki (M)SDS, scenariuszów naraźenia oraz innych dokumentów do klientów, dostawców i wewnętrznie do personelu. więcej >>

IUCLID 6 jest przeznaczony do wykorzystania w różnych programoch regulacyjnych, jest kluczowym narzędziem dla producentów i importerów substancji i zarejestrowany do ECHA oraz właściwym organom państw członkowskich do oceny danych przedstawionych przez przemysł.
więcej >>

REACH IT jest narzędzie programowe do wspomagania przedsiębiorstw w trakcie rejestracji substancji, umożliwiające Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz Państwom członkowskim do oceny dokumentacji i zapewnia pomoci publicznej w uzyskaniu informacji na temat substancji chemicznych.
więcej >>

Zastosowanie QSAR Toolbox : aplikacja została opracowana pod auspicjami OECD i to jest oprogramowanie przeznaczone do użytku przez rządy, przemysł chemiczny i inne zainteresowane strony potrzebne do wypełnienia (eko) toksyczności danych potrzebnych do oceny zagrożenia ze strony chemikaliów,
więcej >>

Naukowy plakat "Chemik"

(typ A + +) pomoc, która ułatwi orientację w kwestii prawa č.163/2001 Zz substancji i preparatów chemicznych.

Plakat zawiera informacje na temat symbolow zagrożenia, R i S zwrotach.

Plakat jest dostępny w dwóch wersjach:

  • malowany typ
  • laminowany typ
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification