CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Oferta Usługi doradcze
Usługi doradcze

Nové stránky

 

 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

A) Zarządzania chemikaliami - doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, rewizja REACH i CLP, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);

B) Usługi wsparcia legislacyjnego - dla produktów, artykułów, chemikaliów i mieszanin;

C) REACH - rejestracja, autoryzacja, IUCLID ... QSAR, ewaluacja danych, analiza luk w danych i więcej;

D) CLP - klasyfikacja, powiadomienia;

E) Karty Charakterystyki - sporządzanie i doradztwo;

F) E-SDS i Scenariusze Narażenia;

G) Detergenty;

H) Środki biobójcze;

I) Kosmetyki - ocena bezpieczeństwa, CPNP - wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;

J) Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki - CHEMDOX;

K) Oprogramowanie do komunikacji dalszych użytkowników – REACH Delivery;

L) Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy;

M) Outsourcing.

 

Ustawodawstwo chemiczne ma głównie na celu stworzenie warunków prawnych dla swobodnego przepływu towarów – substancji chemicznych i mieszanin oraz zapewnienie podstawowych zasad i warunków klasyfikacji, etykietowania, pakowania, testowania, raportowania i dobrej praktyki laboratoryjnej, eksportu i importu substancji chemicznych i mieszanin w zakresie ochrony życia, zdrowia ludzkiego i środowiska. więcej informacji>>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification