CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Prawodawstwo chemiczne Strategia detergentów
Przeciwdziałanie detergentów

Detergenty są wszelkie substancje lub preparaty zawierające mydła i/lub innych środków powierzchniowo czynnych przeznaczonych do prania i czyszczenia procesów. Detergenty mogą być w żadnej formie (cieczy, w proszku, Wklej, bar, ciasta, wypraska, kształt, itp.) i są sprzedawane lub używane w celów gospodarstwa domowego, lub instytucjonalnych lub przemysłowe.

Od roku 2005 jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dla detergentów, które zasadniczo zmiany warunków wprowadzania do obrotu detergentów i środków powierzchniowo czynnych w detergentach we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie jest wiążące dla wszystkich Państw Członkowskich.

Rozporządzenie ustanawia następujące zasady wprowadzania na rynek detergentów i środków powierzchniowo czynnych do detergentów:

  • podatność na biodegradację środków powierzchniowo czynnych w detergentach;
  • ograniczenia lub zakazy dotyczące podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych w kolejności;
  • dodatkowe oznakowanie detergentów, w tym alergenów zapachowych i
  • informacje, które producenci muszą udostępnić właściwe władze oraz personelu medycznego Państw Członkowskich (z karty danych składników).

W ramach współpracy z laboratoriami kwalifikowanego, oferujemy usługi, jeżeli jest to konieczne, badania laboratoryjne biodegradacji środków powierzchniowo czynnych.Więcej informacji.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification