CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Prawodawstwo chemiczne Szkolenia pracowników
Szkolenia pracowników

Ekotoxikologické centrum organizuje szkolenia zawodowego w zakresie zdrowia, środowiska i chemicznych czynników ryzyka:

  • Szkolenie 1. instancji - szkolenie personelu do ogólnych zasad ochrony zdrowia w miejscu pracy
  • Szkolenie 2. instancji - szkolenia dla pracowników na zasadach ochrony zdrowia w miejscu pracy nad specyficznym ryzykiem (np. hałasu) lub pracy działalności (np. obróbki powierzchniowej, produkcji rolnej, laboratoriów)
  • Szkolenia dla firmy - szkolenia dla personelu bezpośrednio w Twojej firmie
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification