CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Ocena

ECHA i państwa członkowskie oceniają informacje przedstawione przez przedsiębiorstwa w celu zbadania jakości dokumentacji rejestracyjnych oraz propozycji przeprowadzenia badań oraz wyjaśnienie, czy dana substancja stanowi ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Ewaluacja w ramach REACH koncentruje się na trzech różnych obszarach:

  • Analiza propozycji przeprowadzenia badań składane przez rejestrujących
  • Kontrola zgodności dokumentacji przedłożonej przez rejestrujących
  • Ocena substancji

Po zakończeniu tego etapu, rejestrujący mogą być zobowiązani do przedstawienia dalszych informacji na temat substancji.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification