CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Format scenariusza narażenia

Format scenariusza narażenia jest pokazywany w wytycznych ECHA w sprawie wymogów informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.12: System deskryptorów, Część D: Przygotowanie scenariusza narażenia i Część F: Format raportu bezpieczeństwa chemicznego w dostępne w języku polskim:

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_pl.pdf.


Scenariusz narażenia

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification