CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Jaki jest scenariusz narażenia

Scenariusz narażenia to zestaw warunków, w tym warunków operacyjnych i środków zarządzania ryzykiem, które opisują, w jaki sposób substancja jest produkowana lub używane podczas jego cyklu życia oraz w jaki sposób producent lub importer kontroluje lub zaleca dalszym użytkownikom kontrolę narażenia ludzi i środowiska. Scenariusze narażenia mogą obejmować jeden określony proces lub zastosowanie lub też kilka procesów lub właściwe wykorzystanie.

 


Scenariusz narażenia

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification