CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Skutki rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw

Rozporządzenie REACH ma wpływ na szereg przedsiębiorstw w wielu sektorach – także na te, które uważają, że ich działalność nie wiąże się z chemikaliami.

Rozporządzenie REACH przewiduje następujące role dla przedsiębiorstw:

Producent: jeżeli przedsiębiorstwo produkuje chemikalia na użytek własnej produkcji lub w celu dostarczenia ich innym osobom (także na eksport), wówczas najprawdopodobniej z rozporządzenia REACH będą wynikać dla niego istotne zadania.

Importer: jeżeli przedsiębiorstwo dokonuje jakichkolwiek zakupów spoza UE/EOG, z rozporządzenia REACH wynikają dla niego pewne obowiązki. Import może obejmować poszczególne chemikalia, mieszaniny przeznaczone do dalszej sprzedaży lub produkty gotowe, takie jak odzież, meble lub wyroby z plastiku.

Dalsi użytkownicy: większość przedsiębiorstw wykorzystuje chemikalia, choć często nie zdaje sobie z tego sprawy, dlatego każde przedsiębiorstwo, które ma do czynienia z substancjami chemicznymi w działalności przemysłowej lub zawodowej, powinno sprawdzić swoje obowiązki w tym zakresie. Rozporządzenie REACH może określać obowiązki również dla tego rodzaju przedsiębiorców.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification