CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Obowiązek wspólnego przedłożenia

Oprócz wspomnianych obowiązków udostępniania danych, od rejestrujących tę samą substancję wymaga się zapewnienia, aby niektóre informacje potrzebne do celów informacji były przedłożone wspólnie. Rozporządzenie REACH stanowi, że niektóre informacje muszą być przedłożone wspólnie, niektóre muszą być przedłożone indywidualnie, a niektóre mogą być przedłożone wspólnie na zasadzie dobrowolności. Wspomniane rozporządzenie wprowadza koncepcję „wiodącego rejestrującego”, którego rejestrujący tę samą substancję wyznaczają do przedłożenia w ich imieniu dokumentacji („wspólna dokumentacja”), zawierającej informacje, które muszą być przedłożone wspólnie.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Obowiązek wspólnego przedłożenia
Udostępnianie danych w przypadku substancji wprowadzonych i niewprowadzonych
Podział kosztów
(Późniejsza) rejestracja wstępna i wstępne fora SIEF
SIEF
Działania związane z udostępnianiem danych

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification