CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Udostępnianie danych w przypadku substancji wprowadzonych i niewprowadzonych

Zasady udostępniania danych dotyczą zarówno „istniejących” (tzw. „wprowadzonych”), jak i „nowych” (tzw. „niewprowadzonych”) substancji, przy czym w obu przypadkach obowiązki są takie same. Rozporządzenie REACH określa jednak różne mechanizmy umożliwiające nawiązanie kontaktu między rejestrującymi substancje wprowadzone a rejestrującymi substancje niewprowadzone. Rejestrującym substancje wprowadzone, w odniesieniu do których z powodzeniem dokonano rejestracji wstępnej lub późniejszej rejestracji wstępnej, przysługują przedłużone terminy rejestracji, natomiast w przypadku wszystkich pozostałych substancji (substancji niewprowadzonych i sytuacji wprowadzonych, w odniesieniu do których nie dokonano (późniejszej) rejestracji wstępnej) rejestracja jest wymagana przed osiągnięciem progu 1 tony. W pierwszym przypadku potencjalni rejestrujący omawiają kwestie tożsamości substancji i udostępniania danych na tzw. forum wymiany informacji o substancjach (SIEF). W drugim przypadku od potencjalnych rejestrujących wymaga się zastosowania procesu zapytania poprzedzającego udostępnienie danych, w ramach którego ECHA umożliwia im nawiązanie kontaktu z poprzednimi i potencjalnymi rejestrującymi tę samą substancję.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Obowiązek wspólnego przedłożenia
Udostępnianie danych w przypadku substancji wprowadzonych i niewprowadzonych
Podział kosztów
(Późniejsza) rejestracja wstępna i wstępne fora SIEF
SIEF
Działania związane z udostępnianiem danych

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification