CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
REACH Dokumenty
Dokumenty

Legislatíva

Usmernenia dostupné v slovenskom jazyku

Ostatné usmernenia dostupné v anglickom jazyku

Informačné letáky dostupné v slovenskom jazyku
štruktúrovaný prehľad dokumentov s usmerneniami k nariadeniu REACH uverejnenými agentúrou ECHA

Usmernenia v kocke v slovenskom jazyku

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification