CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
(Q)SAR

Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR) - ilościowe zależności struktury i aktywnośći są metody szacowania właściwości substancji chemicznej w zależności od jej struktury molekularnej i mają potencjał do dostarczenia informacji na temat zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu i badań na zwierzętach i zapisywania zasobów.

The QSAR Application Toolbox
aplikacja została opracowana pod auspicjami OECD i to jest oprogramowanie przeznaczone do użytku przez rządy, przemysł chemiczny i inne zainteresowane strony potrzebne do wypełnienia (eko) toksyczności danych potrzebnych do oceny zagrożenia ze strony chemikaliów.

OECD - QSAR web-stránka>>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification