CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
REACH IT

REACH IT jest narzędzie programowe do wspomagania przedsiębiorstw w trakcie rejestracji substancji, umożliwiające Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz Państwom członkowskim do oceny dokumentacji i zapewnia pomoci publicznej w uzyskaniu informacji na temat substancji chemicznych.

REACH-IT jest centralny online system , który zapewnia wsparcie dla REACH, a także pozwala na:

  • Wyślij rejestrację i udostępnianie informacji na temat substancji chemicznych on-line
  • Łatwy dostęp do informacji chemicznych dla wszystkich
  • Łatwa administracja


REACH IT – homepage

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification