CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Ochrona wód

Ustawy nie 364\/2004 Zb. o wody, reguluje praw i obowiązków osób fizycznych i osób prawnych do wód oraz prawa własności mienia nieruchomego, w związku z nimi w ich ochrony,korzystają, uprawnienia i obowiązki organów administracji rządowej wody i odpowiedzialności za naruszenie obowiązków nałożonych w ramach niniejszego Aktu.

Ci, którzy regularnie są traktowane w procesie produkcyjnym lub inne działania szkodliwe substancje stałe z przekroczeniem 1 tonę lub szkodliwe substancje ciekłe ponad 1 m3 lub traktowane kwestią szczególnie szkodliwe substancje więcej niż 0,3 t lub płynem szczególnie szkodliwych substancji większe niż 0,3 m3, jest zobowiązana do przeprowadzania, w uzupełnieniu do środków określonych w ustępie 2, następujące środki:

  • Sporządziło plan środków zapobiegawczych, aby zapobiec wyciekom substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego i procedury neovládateľného w przypadku wystąpienia wycieku(plany operacyjno-ratownicze),przedkłada organowi administracji państwowej zatwierdzenia i powiadamiania swoich pracowników
  • Wyposażenie miejsc pracy ze specjalnych instrumentów i środków do usuwania wycieków substancji niebezpiecznych do wód lub do środowiska związane z wody.

Oferujemy doradztwo w tym zakresie i organizujemy dla Ciebie:

  • sporządzanie plany operacyjno-ratownicze,
  • testowanie wody ściekowe,
  • wszechstronnej oceny odpadów toksycznych konieczne uzyskanie przeglądu możliwości zmniejszenia toksyczności
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification