CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne i ziołowe wyroby do palenia

Zapraszamy na naszą nową stronę

 

 

Oferujemy przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji i wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i ziołowych wyrobów do palenia:

  • Stworzenie konta w systemie ECAS przypisanie numeru identyfikacyjnego (ID) przez EU-CEG
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego dla składników – przy użyciu kreatora TPD XML oraz stworzenie dokumentacji dla składników (dokument xml)
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego dla produktu – przy użyciu kreatora TPD XML oraz stworzenie dokumentacji dla produktu (dokument xml)
  • Karta charakterystyki (dokument pdf)
  • Tekst umieszczany na etykiecie (dokument pdf)


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 32 202 90 34/+48 793 988 790 lub poprzez email: ekotoks(at)ekotoks.pl

Producent lub importer wprowadzający do obrotu wyroby tytoniowe papierosy elektroniczne i produkty powiązane musi spełnić wymagania nałożone przez Dyrektywę 2014/40/EU Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE.

Producent lub importer musi spełnić następujące wymagania:

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification